Skip to the content

Placering

Der arbejdes i øjeblikket på den endelige placering af Generationernes Campus. Der kigges på forskellige muligheder for grunde der enten vil skulle være i størrelsen ca. 110.000 kvm for den bynære bebyggelse eller ca. 30.000 kvm for den urbane bebyggelse.

Når den endelige fysiske placering er valgt, vil der skulle søges investorer. På nuværende tidspunkt, er der vist interesse fra forskellige investorer, men endnu ikke fastlagt noget endeligt.

 

Koncept

Det endelige koncept er færdigbearbejdet, og både vision samt grundlag for Generationernes Campus ligger helt fast, således at man i dag arbejder primært med placering af byggeriet.

Der er udarbejdet en vurdering af fremtidige beboer og foretaget lokations- og beboer analyser af firmaet Mesura som understøtter behovet af servicerede boliger.

Projektering

Projkektet er udviklet og bearbejdet igennem de sidste 2 år, således at man i dag har et projekt som er gennembearbejdet både i forhold til services, som arkitektur. Alle lejligheder er gennemtegnet, og alle fælles områderne er indrettet og menukoncepter på cafe og folkekøkken er fastlagt. 

Drift

Driften af Generationernes Campus, er beregnet og planlagt til at være en intern drift som skal servicere bygningens beboer og folk som enten kommer på besøg, eller som har lyst til at benytte nogle af de tilbud som vil være i Generationernes Campus.

Driften er baseret på faglært og uddannet personale med sans for service og et stort hjerte til at hjælpe i fællesskabet.