Skip to the content

Den gode bolig

At bygge den gode bolig, er ikke altid nemt. Den gode bolig er en bolig hvor man er i harmoni med sine omgivelser både udendørs som indedørs. Med både det bynære byggeri og det urbane byggeri, har vi formået at sikre den gode bolig for de fremtidige beboer. En bolig hvor den indre ro kan skabes for alle aldre.

Transformerbare bolig

Når man taler om den transformerbare bolig i Generationernes Campus, så er det en bolig som kan udvikle sig både over tid og i nuet. Det er en bolig med fleksibel indretning, hvor man vil kunne ændre boligenes opdeling uden at bygge om. Konceptet sikre en bedre udnyttelse af kvm i real time.

Generations boligen

Når man taler om generationsboligen, er det en bolig som er indrettet til at rumme mange generationer og familie typer. Det er en bolig som har fokus på den gode kvalitet og muligheden for at udnytte hver en kvm. i boligen.

Køkken

Køkkenet er i lejlighederne en integreret del af stuen, og man kan vælge mellem flere forskellige modeller. Det er også muligt at vælge køkkener som er skjult bag skyde/folde døre, hvis man ikke ønsker at det åbne køkken skal kunne ses i forbindelse med sammenkomster, etc.

Værelser - Stue

Værelser og stue er åbne områder som både kan forenes og lukkes af, helt afhængig af hvilket humør man er i, eller hvilke gøre mål som familien har. Man kan sikre den store åbne lejligheder og transformere den til en lejlighed med det optimale antal rum i forhold den størrelse lejligheden har.

Badeværelse

Et rum der ofte underkendes i nye boliger, men i byggeriet har vi valgt at lave wellness badeværelser, så man kan være 2 samtidig på badeværelset, og der skal være mulighed for at komme omkring.

Hvis man en dag får behov for evt. hjælpemidler, er badeværelset allerede forberedt for dette, med bærende vægge og forhold som let kan transformeres.

Terasser

Alle boliger er udstyret med minimum en terrasse og over 90 % af boligerne har 2 terasser. Vi har valgt et design, således at man ikke har altaner, men alene arbejder med trasser, dette betyder at vi skaber mere lys i lejlighederne, og man vil ikke have et synligt "rod" ude på den enkelte altan.

Udkig

Alle lejligheder er gennemsyns lejligheder, og ligger på tværs af byggeriet, således at man altid vil kunne se ud på omgivelserne og ind mod gårdmiljøet. Det betyder at lejlighederne er ekstra lyse, da vil have en opgående sol samt en nedgående sol i løbet af dagen. Dette betyder et væsentligt løft i velværet for en som beboer.

Urban - By Nær

Der er ikke nogen forskel på boligerne uanset om det er den Bynære bebyggelse eller den Urbane bebyggelse. Boligerne er ens i opbygning, og der er den samme variation af bolig størrelser i begge byggerier.

Livsstil med mening

Generationernes Campus

Generationernes Campus projektet, er et nyt livstilsprojekt hvor man igennem fællesskab, tryghed og et åbent miljø, kan sikre den bedste livsstil.

Men hvor langt er projektet, og hvor vil det ligge henne ?